Statsit

Pulina on logitettu ja tilastoitu kanavan luomishetkestä saakka. Tällä hetkellä kanavalta löytyy neljänlaista statistiikkaa:

  1. Top 10 tänään, komennolla !toptod irkissä ja visuaalisesti etusivulla
  2. Kokonaistilastot, pulina.fi/statsit (pisg)
  3. Kokonaistilastot kuluvalta kuukaudelta, pulina.fi/statsit/kuukausi (pisg)
  4. superseriousstats
  5. QuakeNet Statistics